Ziekenhuisopname

Bij geplande opnames schrijft u zich in met uw identiteitskaart aan de kiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. U ontvangt een ticket met opnamenummer en neemt plaats in de wachtzaal van het onthaal. Onze onthaalmedewerkers zullen u helpen bij de administratieve regelingen en geven u alle informatie die u nodig heeft. 

Kamerkeuze

In ons ziekenhuis heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen een twee- of eenpersoonskamer. Voor het verblijf in een eenpersoonskamer wordt per verpleegdag een kamersupplement aangerekend. Welke kamer u kiest, bespreekt u best wanneer u de opname plant. U kunt op voorhand de ziekenhuistarieven vragen aan het ziekenhuisonthaal.

 

Wat brengt u mee?

  • Identiteitskaart
  • Adres en telefoonnummer van contactpersoon
  • Formulieren of kaart van uw hospitalisatieverzkering (indien nodig)
  • Contactgegevens van uw huisarts
  • Lijst van geneesmiddelen die u inneemt met vermelding dosis en tijdstip
  • Kledij, toiletbenodigdheden (kam/borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerij, handdoeken, washandjes), nachtkledij, kamerjas, leesbril, lectuur, gsm, tablet, …

Identificatiebandje

Bij opname krijgt u een identificatiebandje rond de pols dat ervoor zorgt dat wij u op elk moment correct kunnen identificeren. Dit polsbandje is onmisbaar voor de correcte toediening van uw medicatie, bloedafname of onderzoek. Controleer daarom altijd of uw naam correct op het bandje staat. Indien het bandje werd verwijderd voor een ingreep of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.

Arbeidsongeschiktheid

De patiënt wordt gevraagd om de vereiste attesten voor mutualiteit / verzekering / hospitalisatieverzekering onmiddellijk bij opname te bezorgen.

Overleg met arts

De chirurgen worden ook op de verpleegafdeling bijgestaan door artsen-specialisten in opleiding. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de behandelende arts. Een overleg met de behandelende arts kan gevraagd worden via de hoofdverpleegkundige.

 

 

Ontslag

Uw arts zal u meedelen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. De sociale dienst kan zo nodig zorgen voor thuisverzorging, hulpmateriaal of hulp in het gezin.

Tijdens uw opname mag u het terrein van het Jan Yperman Ziekenhuis niet verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken dienst of verantwoordelijke arts.

 

Tarieven

Voor alle prestaties van medische, medisch-technische en paramedische aard die aangerekend worden, zullen de officiële tarieven van de ziekteverzekering gelden (geldig op datum van opname).

Indien u bij een ziekenfonds aangesloten bent, betaalt u enkel nog de remgelden en de supplementen van uw verblijf. De overige kosten zullen wij rechtstreeks van uw ziekenfonds vorderen. Met sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis overeenkomsten gesloten. Op die manier kan de ‘oplegfactuur’ rechtstreeks aan de bijkomende verzekering aangeboden worden. Meer info hieromtrent verkrijgt u via de kasdienst.