Implanteerbare subcutane poort  (port a cath)

Omdat voor uw behandeling een regelmatige toediening van medicatie direct in de bloedbaan noodzakelijk is, wordt een implanteerbaar toedieningssysteem (poortsysteem) aanbevolen. Dit voorkomt noodzaak aan veelvuldig herprikken van infusen en/of meerdere ontstekingen van de ader (flebitis) en vergemakkelijkt de bloedafnames.

 

De informatie hieronder zal een aantal algemene vragen beantwoorden die U heeft met betrekking tot dit  toedieningssysteem.
Indien U na het lezen van deze information nog vragen heeft, over het product of de behandeling, dan kan U deze steeds bespreken met uw arts of de verpleegkundige.

Wat is een subcutaan implanteerbaar systeem??

De subcutane poort is een volledig implanteerbaar toedieningssysteem dat gebruikt wordt om medicatie rechtstreeks in de bloedbaan toe te dienen.
De woorden subcutaan en implanteerbaar verwijzen ernaar de dat poort volledig onderhuids (= subcutaan) geplaatst wordt. De poort is van buitenaf slechts te zien als een zwelling onder de huid. Dagelijks verzorging is niet nodig en de poort heeft geen invloed op uw dagelijkse activiteiten. De poort is gemaakt van speciaal medisch gekeurde materialen en ontworpen voor veilig en langdurig gebruik is menselijk lichaam.

Hoe ziet zo’n poort eruit?

De poort is een kunststof of metalen schuifje met een doorsnede van een paar cm, met een enigszins opstaande rubberen injectieplaats. Hierdoor is de rubber makkelijk te vinden op het oppervlak van de huid, zodat injecties snel en makkelijk kunnen plaatsvinden. De rubber is vervaardigd uit een hoogwaardig siliconemateriaal dat zichzelf na gebruik weer afsluit. Hierdoor kan de poort tussen de 1000 en de 2000 keer aangeprikt worden. Er dient een speciale naald te worden gebruikt voor het aanprikken van het systeem (= gripper)
Aan de onderzijde van de poort is een dunne flexibele slang aangebracht, die in een groot bloedvat wordt ingebracht.

 

Hoe wordt de poort geplaatst?

De subcutane poort wordt tijdens een kleine heelkundige ingreep geplaatst. De wijze van verdoving wordt door de chirurg bepaald, afhankelijk van de algemene toestand van de patiënt. Uw arts zal de poort plaatsen waar dat voor uw behandeling de meest geschikte plaats is. De poort wordt bijna steeds geplaatst op de borstkas, onder het sleutelbeen.
De chirurgische ingreep is eenvoudig en veroorzaakt meestal slechts weinig ongemak. Meestal mag U dezelfde dag naar huis, tenzij een therapie aansluitend aan het plaatsen gestart wordt en uit meerdere dagen opname bestaat.
In de eerste dagen van de ingreep is de wonde meestal bedekt met een verband. De huid die over de poort heen ligt, kan gezwollen en gevoelig zijn.


Indien nodig kan een poortsysteem onmiddellijk gebruikt worden. Tijdens de eerste dagen na het plaatsen kan U beter geen zware inspanningen doen of belastende activiteiten. Eventueel kan een paar dagen een draagband gebruikt worden.

 

Hoe werkt de subcutane poort?

Eenmaal onderhuids geplaatst, is de poort klaar om op een eenvoudige manier medicatie in de bloedbaan te brengen of om bloedstalen te nemen.


Om toegang tot de poort te verkrijgen, wordt met een speciale naald (= gripper, Huber-naald) door de huid geprikt. Indien men kort nadat de poort werd geplaatst werd, deze aanprikt, kan dit pijnlijk zijn omwille van de wonde die nog aanwezig is. Na verloop van tijd wordt deze pijn minder en primeert het comfort, ttz. de mobiliteit van de armen en het sparen van de aders op de armen.


De naald, bevestigd aan een spuit, wordt door de rubber geprikt tot op de bodem van het reservoir. De medicatie of vloeistoffen gaan via de naald in het reservoir en komen via de catheter direct in de bloedcirculatie.

 

Verzorging van uw subcutane poort

De hechtingen van de wonden worden of intracutaan aangebracht, en dienen dan niet te worden verwijderd, of transcutaan en kunnen dan na 12 d worden verwijderd.


Als de wonde eenmaal genezen is, hoeft U geen extra speciale verzorging toe te passen. Na elke behandeling wordt de poort en de katheter met een speciale oplossing (heparine) doorgespoeld om te voorkomen dat het systeem verstopt.


Door deze behandeling creëert men een zogenaamd heparine-slot. Deze spoeling met heparine wordt 1 maal om de zes weken uitgevoerd.

 

Mogelijke problemen met de subcutane poort

Hieronder vindt u een lijst met symptomen die kunnen voorkomen. Als 1 van deze symptomen aanwezig is, of als er zich andere ongewone symptomen manifesteren, dan kan U best onmiddellijk contact opnemen met uw behandelende arts.
• Ongemak, zwelling of pijn in de schouder, de nek, de hals of de arm
• Pijn of roodheid op of rondom de plaats van de poort, of andere ongewone symptomen rondom de wonde (vochtverlies bvb.)
• optreden van koorts
• Een brandend gevoel bij het inbrengen van medicatie

 

Antwoorden op veel gestelde vragen

 • Zal de poort invloed hebben op mijn dagelijkse activiteiten?
  Probeer gedurende de eerste dagen na het plaatsen van de poortcatheter, zware inspanningen te vermijden. Eventueel kan een draagdoek gebruikt worden. Als de wonde eenmaal genezen is, kunt U uw gewone activiteiten zoals een bad of douche nemen, lopen of zwemmen hernemen. Probeer de arm aan de kant van de ingeplante poort gedurende een drietal weken te ontzien. De vraag naar specifieke activiteiten en het hervatten ervan, kan U best aan uw behandelend arts of verpleegkundige stellen.

 • Is het nodig de poort te verzorgen?
  Een verband is aanbevolen gedurende de wondgenezing. Daarna is een verband niet meer nodig, op voorwaarde dat de poort niet gebruikt wordt. Als u een lopende infuus hebt, zal een verband worden aangebracht, teneinde de geplaatste naald op zijn plaats te houden en te beschermen.
 • Wat moet ik doen als ik een vraag heb? Als ik een probleem vermoed?
  Onthoud dat er na de ingreep wat roodheid en gevoeligheid rondom de wonde kan optreden. Normaal zal dit tijdens de eerste 48 u verminderen. Als u echter ongebruikelijke veranderingen in de buurt van de poort of wonde opmerkt, zoals sterke zwelling, roodheid, vochtverlies of pijn, neem dan contact op met de verpleegkundige, uw behandelend arts of Uw huisarts.

 • Wie betaalt de poort?
  De volledige kost van plaatsing en verzorging wordt door de mutualiteit gedekt

 • Kan u met de poortcatheter nog veilig onder de CT of MRI scan?
  Deze onderzoeken kunnen tegenwoordig zonder problemen worden uitgevoerd. Voor het MRI onderzoek mag de poort wel niet aangeprikt zijn. De hedendaagse systemen zijn aangepast om gebruikt te worden voor contrasttoediening op CT (hoge druk injectie)

 • Hoelang kan zo’n poortsysteem blijven zitten?
  In principe kan het systeem blijven zitten zolang uw arts het nodig vindt, meerdere jaren zo nodig. De poort kan na overleg tussen arts en patiënt worden verwijderd, in functie van de therapie en de genezing.
  Het verwijderen van het systeem gebeurt tijdens een kleine ingreep onder lokale verdoving.

 • Is het systeem zichtbaar?
  Er zal een kleine verhevenheid zijn boven de poort. Deze is te voelen en te zien, afhankelijk van de hoeveelheid spier- en onderhuids vetweefsel. Er is eveneens een klein litteken zichtbaar ter hoogte van de poort. Na verloop van tijd wordt dit litteken steeds minder zichtbaar.

 


Heeft u nog vragen of bemerkingen in verband met deze onderwerp?
Aarzel dan niet om uw arts te contacteren.
Heelkunde (route 51) 057 35 72 00, secheelkunde@yperman.net