Schildklieroperatie - (hemi)thyroïdectomie 

Hieronder vindt u de nodige informatie over de gedeeltelijke of volledige wegname van de schildklier, ook thyroïdectomie genoemd.
Aarzel niet om uw arts of verpleegkundige om inlichtingen te vragen bij eventuele onduidelijkheden.

Wat is de schildklier?

De schildklier (Thyroid) is een vlindervormig orgaan dat zich in de hals voor de luchtpijp bevindt, net onder het strottenhoofd. Dit orgaan bestaat uit twee laterale lobben (kwabben) die met elkaar verbonden zijn door een middengedeelte, isthmus. Zijn belangrijkste functie is de productie van schildklierhormoon, dat van belang is voor de regulering van groei en stofwisseling. Aan de achterzijde van de schildklier bevinden zich aan beide zijden de stembandzenuwen, die instaan voor de beweging van de stembanden. De bijschildklieren zijn kleine kliertjes die vlak tegen de schildklier liggen: twee rechts en twee links. Ze produceren bijschildklierhormoon, dat het calciumgehalte in het bloed regelt.

Waarom moet ik een operatie ondergaan?

Het verwijderen van de schildklier kan om verschillende redenen nodig zijn:

 • De schildklier produceert te veel hormonen en medicatie kan dit niet voldoende verhelpen.
 • Er zit een knobbel (nodule) in de schildklier. Dit kan de oorzaak zijn dat de schildklier te hard werkt. Het knobbeltje kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Vaak kunnen we door middel van een operatie vaststellen of een knobbeltje kwaadaardig is of niet.
 • De schildklier bevat veel knobbels die zo groot zijn geworden dat u moeite heeft met ademen, slikken of spreken (goiter of krop).
 • Esthetische bezwaren (uitwendig zichtbare schildklier).

Soorten schildklieroperaties

Er zijn twee soorten schildklieroperaties:

 • De totale thyroidectomie
  We verwijderen de schildklier volledig. Dat kan nodig zijn als de schildklier te groot is en slikken of ademen moeilijk maakt. Ook een abnormale werking van de schildklier of schildklierkanker kunnen redenen zijn voor een volledige verwijdering.
 • De hemithyroidectomie of lobectomie
  We verwijderen één helft van de schildklier in zijn geheel. Bijvoorbeeld bij een knobbel in een helft van de schildklier, waarbij het onduidelijk is of de knobbel goedaardig of kwaadaardig is.

Voorbereiding op de ingreep

 • Normaal gezien wordt u de dag van de operatie opgenomen. Het precieze tijdstip van opname is afhankelijk van het geplande moment van de operatie.
 • U moet nuchter zijn vanaf de avond vóór de ingreep (middernacht), tenzij anders meegedeeld door de arts.
 • Aan de mannelijke patiënten vragen we om de baard thv de hals te scheren.

Verloop van de ingreep

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving. Gedurende de ingreep wordt een infuus geplaatst in uw arm om vocht en eventuele medicatie toe te dienen. Bij een schildklieroperatie ligt u met uw hoofd zo ver mogelijk achterover. Via een horizontale incisie in een huidplooi van de hals maken we de schildklier los van de luchtpijp en de omgevende structuren. We zoeken daarbij de stembandzenuwen en bijschildkliertjes op en sparen ze zorgvuldig. De snede in de huid wordt in lagen gesloten. We sturen de verwijderde schildklier op naar het laboratorium om te laten onderzoeken door de anatoompatholoog. Het duurt even vooraleer het resultaat gekend is, dit wordt dan ook besproken tijdens de controleraadpleging.

Risico's

Schildklierchirurgie is een veilige operatie met weinig complicaties en een vlot herstel. Iedere operatie kan complicaties met zich meebrengen. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's zoals trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie. Er zijn ook operatie specifieke verwikkelingen:

 • Letsels van de stembandzenuw
  Dit komt zelden voor bij goedaardige pathologie en is meestal ook van voorbijgaande aard. Het kan zijn dat u hees bent en moeite hebt met spreken onmiddellijk na de operatie. Dit herstelt zich meestal na een paar dagen of weken tot bij uitzondering maanden. Zelfs als de stembandzenuw niet beschadigd is, kunnen er tijdelijke stemveranderingen optreden.
 • Tekort aan bijschildklierhormoon
  Door de operatie kan het zijn dat de bijschildklieren tijdelijk minder goed werken. Daarom controleren we na de operatie uw bloed. Een te laag calciumgehalte kan namelijk tintelingen of spierkrampen in de vingertoppen, de tenen en het gelaat veroorzaken. Dan is het soms nodig om tijdelijk supplementen in te nemen. Bij 5% van de ingrepen bestaat de kans dat de bijschildklieren verwijderd zijn, dan zal er gestart worden met de nodige medicatie om de tekorten aan te vullen.

Ziekenhuisverblijf

Na de procedure blijft u enkele uren in de ontwaakzaal, waar u rustig wakker zult worden. Na toestemming van de anesthesist brengen we u terug naar uw kamer waar de verpleegkundigen u nauwlettend in de gaten houden. Zij meten met regelmaat
Na de operatie kunt u pijn hebben in het halsgebied. Hiervoor krijgt u de nodige pijnstillers, nadien kunt u op eigen verzoek eventueel wat bijvragen. De pijn verdwijnt normaal binnen enkele dagen. Op de plaats van de wonde wordt een verband aangebracht dat tot de geplande controle ter plaatse mag blijven. Wanneer de helft van de schildklier wordt weggenomen kunnen de patiënten de dag zelf nog naar huis gaan indien ze zich goed voelen. We zijn één van de eerste ziekenhuizen in België die deze ingreep in dagziekenhuis uitvoeren. Wanneer patiënt zich nog te moe voelt na de ingreep mag deze gerust nog een nacht langer blijven. Wanneer de volledige schildklier verwijderd wordt blijven de patiënten meestal 1 nacht in het ziekenhuis.

Terug thuis

 • Medicatie
  Afhankelijk van de patiënt, de bloedname en in overleg met de endocrinoloog wordt de nodige ontslagmedicatie voorzien.
 • Wondzorg
  Verband wordt dicht gelaten tot aan het controleconsult over 4-tal dagen. Thuis dient er dus geen wondzorg te gebeuren. De hechtingen zullen dan door ons verwijderd worden. Nadien mag het verband nog tien dagen dicht blijven en door uw huisarts en samen met de steristrips verwijderd worden. Een week later wordt gestart met het aanbrengen van zalf om littekenvorming tegen te gaan. Deze zal door uw arts worden voorgeschreven.
 • Endocrinologische opvolging
  Er zal een controle voorzien worden over zes weken bij de endocrinoloog. Hierbij vragen we de huisarts om een week voordien een bloedname te verrichten met bepalen van serumcalcium, albumine, vit D, PTH en schildklierfunctietesten en indien mogelijk het resultaat met de patiënt mee te geven op de voorziende raadpleging.

Heeft u nog vragen of bemerkingen in verband met deze onderwerp?
Aarzel dan niet om uw arts te contacteren.
Heelkunde (route 51) 057 35 72 00, secheelkunde@yperman.net