Cytoscopie

Wat is een cytoscopie?

Cystoscopie is de naam voor een procedure waarbij de arts in uw blaas en plasbuis kijkt met een dunne holle buis, genaamd cystoscoop.

Als u een blaasprobleem heeft, is het mogelijk dat uw dokter een cystoscoop gebruikt en in uw blaas en plasbuis (urethra) kijkt. De urethra is de buis die de urine vanuit de blaas naar buiten vervoert.

Waarom wordt cystoscopie uitgevoerd?

Cystoscopie kan worden verricht om een diagnose te stellen of de oorzaak van symptomen te vinden zoals:

 • Bloed in de urine(hematurie).
 • Ongebruikelijke cellen in urineonderzoek.
 • Frequente blaasontstekingen.
 • Pijn in de blaas, plasbuis of tijdens het plassen.


Tijdens een chirurgische procedure zoals bv het aanleggen van een bandje voor urine incontinentie, om schade aan de blaas of urinewegen uit te sluiten. 

Dit onderzoek wordt verricht om problemen zoals blaasstenen, bloedingen, tumoren en structurele afwijkingen van de blaas vast te stellen.

Flexibele cytoscoop

Een flexibele cystoscoop is een dunne telescoop, welke via de plasbuis in de blaas wordt ingebracht. Omdat deze cystoscoop flexibel is, passeert deze gemakkelijk langs de bochten van de plasbuis. De flexibele tip kan ook bewogen worden, zodat de arts de gehele blaas van binnen kan bekijken, inclusief de uitmonding van de urine leiders in de
blaas. 

Voorbereiding op het onderzoek

In geval van een poliklinische cystoscopie zult u normaal mogen eten en drinken voor de procedure, voorafgaand aan het urine onderzoek gedaan om infecties uit te sluiten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek kan op de polikliniek, behandelkamer of op de operatiekamer verricht worden, afhankelijk van uw klachten. Uw arts zal u vertellen waar het onderzoek uitgevoerd zal worden. Het onderzoek wordt verricht met lokale verdoving, uw arts zal uw hierover inlichten voor de procedure.

 • Gemiddeld duurt het onderzoek 15 tot 20 minuten.
 • Meestal ligt u op uw rug op de onderzoekstafel met geregelde benen in speciale benensteunen. Het gebied rondom uw plasbuis wordt schoongemaakt en lokaal verdovende gel wordt eventueel aangebracht bij de plasbuis.
 • De arts zal hierna voorzichtig de cystoscoop in uw blaas inbrengen. Het inbrengen van de scoop kan een licht oncomfortabel gevoel geven.
 • Door zo goed mogelijk te ontspannen zal het inbrengen slechts weinig gevoelig zijn. 
  De meeste vrouwen ondervinden weinig last.
 • Via een slangetje wordt de blaas gevuld met steriel water, waardoor de blaas geleidelijk ontplooit en de blaaswand goed bekeken kan worden. Dit kan een gevoel van aandrang tot plassen geven. U kunt direct na het onderzoek uit plassen of uw arts leegt de blaas met behulp van de cystoscoop.

Zijn er risico’s?

Het complicatierisico bij deze procedure is laag betreffende:

 • Blaasontstekingen.
 • Bloeding.
 • Beschadiging van blaas of urethra.

Wat kunt u na het onderzoek verwachten?

U kunt tijdelijk een mild, branderig gevoel tijdens het plassen bad of het aanbrengen van een warme washand tegen de plasbuis kan het branderige gevoel verminderen. Deze klachten duren in het algemeen niet langer dan 24 uur. Neem contact op met uw arts als u veel pijn of hevige bloedverlies heeft of als de klachten langer dan een paar dagen aanhouden. Er is een klein risico op het ontwikkelen van een urinewegeninfectie. Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt, ongeveer 3 liter water gelijkmatig over 24 uur verdeeld. Het kan zijn dat uw arts antibiotica voorschrijft en een ontsteking zoal pijn bij het plassen, koorts of koude rillingen, stekende of troebele urine neem dan direct contact op met uw behandelend arts. In het algemeen kunt u na het onderzoek meteen naar huis.

Wat is urodynamica?

Plasproblemen, met name Incontinentie, kan vrouwen van elke leeftijd treffen. Zulke klachten komen vaker voor naarmate u ouder wordt, bij zwangerschap, na een bevalling en in het verloop van de overgang. 

Uw symptomen kunnen onder andere bestaan uit:

 • Urineverlies bij hoesten, niezen, lachen of sporten.
 • Plotse en/ of frequente aandrang om te plassen.
 • Moeite om de blaas leeg te krijgen.
  Terugkerende blaasontstekingen.
 • Vaak ’s nachts moeten opstaan om te plassen.

De resultaten van uw urodynamische testen helpen uw arts te achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn van uw klachten.

Zijn er alternatieven voor urodynamica?

Niet iedereen met blaasklachten heeft urodynamische onderzoeken nodig, Als eenvoudige maatregels en leefregels, zoals het veranderen van uw vochtinname, oefeningen en/of medicijnen niet werken, is urodynamica soms een geschikte manier om meer inzicht te krijgen in uw blaasinfectie en zodoende een meer aangepaste behandeling te kunnen
geven.

Zijn er risico’s?

Blaasontsteking komt soms voor, hoe zorgvuldig de test ook is uitgevoerd.

U moet 2 dagen meer water dan gebruikelijk drinken om mogelijke bacteriën weg te spoelen. Soms wordt u aangeraden tabletten of antibiotica te nemen voor een korte tijd na de test om infectie te voorkomen.

Is er een bepaalde voorbereiding nodig?

Meestal wordt u gevraagd u met een gevulde blaas aan te melden voor de test. Indien dit mogelijk is voor u kunt u beter niet meer plassen in het uur voor uw afspraak. U hoeft niet nuchter te zijn. De procedure duurt ongeveer 30 minuten. Er wordt geen verdoving toegediend.

Wat kunt u na het urodynamisch onderzoek verwachten?

De resultaten zijn meestal direct beschikbaar en zullen met u worden besproken zodat uw behandeling gepland kan worden. De dag na de test kan het plassen wat branderig aanvoelen, maar als u denkt dat u een blaasontsteking hebt kan u het best contact opnemen met uw behandelend arts.

Hoe wordt de test uitgevoerd?

Er zijn enkele kleine verschillen in de manier waarop de test wordt uitgevoerd, maar de principes zijn steeds hetzelfde.

U kunt eerst gevraagd worden een aantal oefeningen te doen met gevulde blaas om te zien hoe erg uw urineverlies is.

Daarna wordt u gevraagd te plassen op een speciaal toilet om te meten hoe uw plasstraal is en hoe snel uw blaas ledigt. Er kan direct nadien een echo van uw blaas worden gemaakt om te zien of u de blaas goed leeg heeft kunnen plassen.

Vervolgens zal er een dun plastic buisje dat catheter wordt genoemd in de blaas worden gebracht zodat de blaas gevuld kan worden. Twee fijne, zachte catheters (sensors) zullen ook ingebracht worden, één in de blaas en één in de endeldarm. Deze lijnen meten de druk in de blaas en in de buik.

Tijdens de procedure zal men u vragen stellen over het gevoel in uw blaas. U kunt ook gevraagd worden dingen te doen die uw probleem uit kunnen lokken zoals bijvoorbeeld. Hoesten, persen, lopen, opstaan of naar een lopende kraan luisteren). Laat de persoon die de test doet weten wanneer uw blaas vol aanvoelt. Tenslotte zal men u vragen uw blaas leeg te plassen met de twee fijne drukmeters nog ter plaatse. Daarna worden de sensors weggehaald en is de test afgelopen. U kunt zich gaan aanbieden.

 


Heeft u nog vragen of bemerkingen in verband met deze onderwerp?
Aarzel dan niet om uw arts te contacteren.
Dienst Urologie/Heelkunde: route 51 – tel.: 057 35 72 00