Urodynamisch onderzoek

Wat is een urodynamisch onderzoek?

Een urodynamisch onderzoek is een test om te onderzoeken hoe uw blaas exact werkt.

Waarom wordt een urodynamisch onderzoek gedaan?

Plasproblemen, met name incontinentie of heel frequent plassen, kunnen patiënten van elke leeftijd treffen. Uw symptomen kunnen onder andere bestaan uit:

  • Urineverlies bij hoesten, niezen, lachen of sporten
  • Plotse en/of frequente aandrang om te plassen
  • Vaak ’s nachts moeten opstaan om te plassen
  • Moeite om de blaas leeg te krijgen
  • Terugkerende blaasontstekingen.

De resultaten van uw urodynamische testen helpen uw arts te achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn van uw klachten.


Zijn er alternatieven voor een urodynamisch onderzoek?

Niet iedereen met blaasklachten heeft een urodynamisch onderzoek nodig. Als eenvoudige maatregels en leefregels, zoals het veranderen van uw vochtinname, oefeningen of medicijnen niet werken, is urodynamica soms een geschikte manier om meer inzicht te krijgen in uw blaasfunctie om zodoende een meer aangepaste behandeling te kunnen geven.


Zijn er risico’s?

Soms kan er na het onderzoek een blaasontsteking ontstaan, hoe zorgvuldig de test ook is uitgevoerd. U kan best twee dagen na de procedure meer water dan gebruikelijk drinken om een urinaire infectie te voorkomen. Soms wordt u aangeraden antibiotica te nemen voor een korte tijd na de test om infectie te voorkomen.

 

Is er een bepaalde voorbereiding nodig?

Meestal wordt u gevraagd om u met een gevulde blaas aan te melden voor de test.
U hoeft niet nuchter te zijn. De procedure duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt geen verdoving toegediend.

 

Hoe wordt de test uitgevoerd?

Er zijn enkele kleine verschillen in de manier waarop de test wordt uitgevoerd, maar de
principes zijn steeds hetzelfde. Voorafgaand of aansluitend aan het urodynamisch onderzoek wordt soms een cystoscopisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt er met een kleine camera in de blaas gekeken of er geen anatomische oorzaken van de klachten zijn.
Vervolgens zal er een fijne zachter catheter/sensor in de blaas worden gebracht zodat de blaas gevuld kan worden. Een tweede fijne catheter/sensor wordt in de endeldarm geplaatst. Deze lijnen meten de druk in de blaas en in de buik tijdens de procedure. Tijdens de procedure zal men u vragen stellen over het gevoel in uw blaas. U zal moeten aanduiden op welk moment u thuis zou plassen en er zal gevraagd worden om de urine zo lang mogelijk op te houden. U kunt ook gevraagd worden dingen te doen die uw probleem uit kunnen lokken zoals bijvoorbeeld hoesten, persen, lopen, opstaan of naar een lopende kraan luisteren. Laat de persoon die de test doet weten wanneer uw blaas vol aanvoelt. Tenslotte zal men u vragen uw blaas leeg te plassen met de twee fijne drukmeters nog ter plaatse. Daarna worden de sensors weggehaald en is de test afgelopen. U kunt zich dan terug aankleden.


Wat kan u na het urodynamisch onderzoek verwachten?

De resultaten zijn meestal direct beschikbaar en zullen met u worden besproken zodat uw
behandeling gepland kan worden. De dag na de test kan het plassen wat branderig aanvoelen, maar als u denkt dat u een blaasontsteking hebt kan u het best contact opnemen met uw behandelend arts. Er wordt aangeraden om de dagen na het urodynamisch onderzoek wat extra te drinken.

 


Heeft u nog vragen of bemerkingen in verband met deze onderwerp?
Aarzel dan niet om uw arts te contacteren.
Dienst Urologie/Heelkunde: route 51 – tel.: 057 35 72 00