Holmium LaserEnucleatie van de Prostaat (HoLEP)

Uw arts stelde vast dat u een goedaardige vergroting van de prostaat heeft en dat deze Uw plasklachten veroorzaakt. In overleg is besloten om over te gaan tot een laseroperatie van de prostaat ofwel HoLEP. Deze informatiebrochure verschaft u meer uitleg over deze procedure.


Wat houdt een HoLEP precies in?

HoLEP staat voor ‘Holmium laser enuclatie van de prostaat’. Holmium is een soort van laserstralen. Enuclatie betekent ‘verwijderen van de kern’. Bij een HoLEP wordt het goedaardige prostaatgezwel (=de kern) weggenomen via de plasbuis (urethra). De uroloog doet dit middels een instrument met een camera dat via de plasbuis tot in de blaas kan opgeschoven worden.

Deze behandeling kan best vergeleken worden met een mandarijn, waarvan men de kern (=het vruchtvlees) via het plaskanaal wegneemt tot op de schil. De schil zelf blijft dus zitten. Met andere woorden: u heeft nadien nog steeds een prostaat, zij het veel kleiner dan vooraf. Hierdoor neemt de druk op de plasbuis af en zal u nadien weer vlotter kunnen plassen.
De ingreep bestaat uit twee delen:

  1. Tijdens het eerste deel wordt het goedaardige gezwel (het vruchtvlees) losgemaakt van het prostaatkapsel (de schil) door middel van laserenergie. Het gezwel komt dan los te liggen en wordt naar de blaas geduwd.
  2. Tijdens het tweede deel wordt het goedaardige gezwel, dat nu los rondzweeft in de blaas, door middel van een speciaal instrument (de morcellator) fijngemalen en verwijderd via de plasbuis. Er hoeft dus niet gesneden te worden om dit weefsel te verwijderen.


Voorbereiding:

Vooraf zal u gevraagd worden om langs te gaan bij de huisarts of anesthesist voor een preoperatief nazicht (electrocardiogram, bloedafname, urineonderzoek en evt longfoto). 

Bloedverdunners dienen in principe gestopt te worden vòòr de opname. Meld dit steeds aan uw arts indien u bloedverdunners neemt, zodat het stoppen ervan correct kan afgesproken worden.

U dient binnen te komen in het ziekenhuis de ochtend van de ingreep. Hiervoor moet u nuchter zijn, dit betekent dat u vanaf middernacht niet meer mag eten, drinken of roken.

Een urineweginfectie wordt steeds op voorhand opgespoord en zo nodig behandeld. Indien negatief volstaat een éénmalige antibiotica-inname kort voor de ingreep.


De operatie:

Een HoLEP gebeurt in principe onder algehele verdoving. Afhankelijk van de grootte van uw prostaat duurt de ingreep 60 tot 120 minuten. Op het einde van de ingreep wordt een zogenaamde spoelsonde geplaatst via de plasbuis. Het doel van deze sonde is het continu spoelen van de blaas om vorming van bloedklonters te voorkomen.

Na de operatie:

De blaassonde blijft zitten tot de bloeding onder controle is. In principe duurt dit 24 uur. In het begin kan u pijnklachten of een valse plasdrang ervaren ten gevolge van de aanwezigheid van de sonde. Meld dit op tijd zodat wij medicatie kunnen toedienen om dit te verhelpen.

Na het verwijderen van de sonde zal goed opgevolgd worden of u goed kan leegplassen. Van zodra dit het geval is, mag u het ziekenhuis verlaten.


Wat zijn de risico’s en nevenwerkingen van deze operatie ?

Aan elke chirurgische ingreep zijn er potentiële complicaties en risico’s verbonden, in het ergste geval ook overlijden van de patiënt. Ook gebeurt het soms dat de chirurg tijdens de ingreep geconfronteerd wordt met onvoorziene gebeurtenissen waarvoor hij actie moet ondernemen, afwijkend van wat normaal gepland was. Sommige van deze complicaties hebben te maken met uw algemene conditie en/of met de verdoving die u als patiënt ondergaat. De cardiologische voorgeschiedenis van een patiënt kan bijvoorbeeld parten spelen tijdens de ingreep. Preoperatief gebeurt er dan ook een uitgebreide risicoinschatting, om de kans op deze problemen te verkleinen.


De prostaat is een goed doorbloed orgaan. Het voornaamste risico is dan ook een bloeding. Eén van de voordelen van deze laseroperatie is dat het risico op bloedingen kleiner is dan met de klassieke transurethrale resectie (TURP) of ‘boring’ van de prostaat. Niettemin kan toch steeds wat bloeding optreden. Daarom wordt de blaas na de ingreep gespoeld om vorming van bloedklonters te voorkomen.

 

Daarnaast kan ook een urineweginfectie optreden. U zal daarom kort voor de ingreep eenmalig een tablet antibiotica krijgen ter preventie van infecties.


Bij het fijnmalen van het prostaatweefsel in de blaas kan soms een letsel van de blaaswand optreden. Slechts zelden geeft dit aanleiding tot het langer behouden van de blaassonde.


In meer dan de helft van de gevallen zal na een HoLEP retrograde ejaculatie optreden: dit betekent dat de zaadlozing niet meer via de penis naar buiten komt, maar naar de blaas gaat (een zogenaamd ‘droog orgasme’). Dit verandert niks aan het gevoel van het klaarkomen. U watert nadien het zaad gewoon uit. Deze nevenwerking is in principe blijvend.

 

In het begin zal u wellicht vaker en dringender moeten plassen dan normaal of een branderig gevoel hebben bij het plassen. Dit komt doordat de gemaakte wonde in de prostaat de blaas kan irriteren. Na verloop van tijd zal dit probleem (met de genezing) spontaan afnemen of kan dit eventueel medicamenteus verholpen worden.

Nazorg:

Het is heel belangrijk dat u tijdens het herstel voldoende drinkt om de blaas gespoeld te houden (1,5 tot 2 liter water per dag). Tot enkele weken postoperatief kan u namelijk zo nu en dan rode urine hebben.
Daarnaast is het ook belangrijk om de eerste 6 weken fietsen, persen en zware inspanningen (met name tillen van zware gewichten) te vermijden osm nabloedingen te voorkomen. Onderhoud een regelmatige vlotte stoelgang d.m.v. goede vochtinname en vezelrijke voeding.


Controle:

Bij ontslag zal u een afspraak meekrijgen voor een postoperatieve controle enkele weken later. U moet dan met een goed gevulde blaas komen voor het uitvoeren van een plastest. Zo nodig kan u al vragen om te plassen voor u bij de dokter aan de beurt bent. Aarzel niet om ons te contacteren indien u abnormaal bloedverlies of koorts zou vertonen.


Heeft u nog vragen of bemerkingen in verband met deze onderwerp?
Aarzel dan niet om uw arts te contacteren.
Urologie (route 51) 057 35 72 00, secheelkunde@yperman.net