Male sling

Wat is een Male sling ingreep?

Een male sling ingreep wordt verricht voor de behandeling van inspanningsgebonden incontinentie bij mannen. Deze ontstaat meestal na een voorgaande ingreep met beschadiging van het sluitspiermechanisme.

 

Welke onderzoeken zijn noodzakelijk voorafgaand aan de ingreep?

Uiteraard is een eerste gesprek en klinisch onderzoek extreem belangrijk om de symptomen en de klachten in kaart te brengen. Er wordt gevraagd om een mictie- of plasdagboek bij te houden, waarin u noteert hoe frequent en welke hoeveelheden u urineert. Tevens zal gevraagd worden om het gewicht van het verlies bij te houden (gewicht nat verband verminderd met het gewicht van een droog verband).


Daarnaast gebeurt een cystoscopisch nazicht om na te gaan of u een goede kandidaat bent voor de ingreep. Er wordt gevraagd om de bekkenbodem op te spannen om zo te kijken of u nog een goede functie van de sluitspier heeft. Tevens wordt nagekeken of er geen vernauwingen op het verloop van het plaskanaal zijn.

Met behulp van urodynamisch onderzoek wordt nagegaan op welk moment er juist urineverlies plaatsvindt en hoe groot de capaciteit van uw blaas is.


Welke voorbereidingen zijn er nodig voor de operatie?

Medicijnen zoals Aspirine, plavix, marcoumar, eliquis,.. die het stollingssysteem beïnvloeden, moeten vaak gestopt worden voor de operatie. Er zal u gevraagd worden om geen voeding of drank te nuttigen in de laatste 6 uur voor de ingreep.


Wat gebeurt er tijdens de operatie ?

Na het plaatsen van een blaassonde en het toedienen van antibiotica, wordt er een incisie gemaakt van een vijftal cm tussen de balzak en de aars. Hierna wordt het plaskanaal vrij gedissecteerd. Een synthetisch bandje wordt geplaatst onder het plaskanaal. Er worden twee incisies ter hoogte van de lies gemaakt waar het bandje naar buiten komt. Het bandje wordt daar afgesneden en de huid en onderhuids weefsels worden gesloten. De ingreep duurt ongeveer 40 minuten.


Hoe is het herstel na de ingreep ?

Na de ingreep is er een blaassonde en een infuus aanwezig. De blaassonde en het infuus kunnen de eerste dag na de ingreep verwijderd worden. Het is mogelijk dat de straal van het plassen wat zwakker is na de ingreep.

Als u goed kan plassen zonder dat er veel urine in de blaas achter blijft, kan u de dag na de ingreep het ziekenhuis verlaten. Zeldzaam is het mogelijk dat u de dag na de operatie niet kan urineren. Dan heeft u tijdelijk een verblijfskatheter nodig of wordt u aangeleerd om intermittent de blaas te ledigen met een sonde. De hechtingen worden na een 12tal dagen op de consultatie verwijderd.

Er worden een aantal instructies meegegeven naar huis, die u 6 weken lang dient op te volgen:

  • Geen voorwerpen tillen die zwaarder zijn dan 5 tot 7 kilogram;
  • Niet buigen, hurken of klimmen (bv. in hoge voertuigen stappen), benen niet ver uit elkaar spreiden, niet fietsen, niet joggen;
  • Geen seksuele activiteit;
  • Twee weken lang niet baden. U mag 24u na de procedure echter wel weer douchen;
  • Er wordt aangeraden om een vlotte stoelgang te onderhouden. Er wordt dan ook gevraagd om tijdelijk movicol in te nemen, gecombineerd met vezels;
  • Gedurende 2 tot 4 weken kan u enige pijn ervaren op de plaats waar u geopereerd bent.


Hoe succesvol is de operatie?

Studies tonen aan dat 70% van de mannen die de ingreep ondergaan geen urineverlies meer hebben of enkel nog een veiligheidsverbandje gebruiken *.


Zijn er complicaties mogelijk?

Er is een mogelijkheid van tijdelijke moeilijke mictie. Zeldzaam is het nadien onmogelijk om te plassen, dan kan het nodig zijn om de sling terug te verwijderen. Er is een klein risico op erosie (doorgroei in het plaskanaal) (3 tot 13%) en infectie (3 tot 11%) waarvoor verwijderen van de sling noodzakelijk kan zijn*. Wanneer de urinaire incontinentie onvoldoende verbeterd is na de ingreep, bestaat de mogelijkheid om in tweede tijd een artificiële urinaire sfincter te plaatsen.
Er zijn ook algemene risico’s aan een chirurgische ingreep zoals, wondinfecties, blaasontstekingen, bloedingen waarvoor een bloedtransfusie nodig kan zijn. Diepe trombose (bloedstolsel) in de benen, infecties en hartproblemen. Uw chirurg of anesthesist zal eventuele risico’s die op u van toepassing kunnen zijn met u bespreken.

 

Terugbetaling Male sling:

De Male sling (het materiaal zelf) is op heden niet terugbetaald door het RIZIV en dit houdt in dat er een persoonlijke opleg van 1700 € betaald dient te worden.

 

(*)BJU Int. 2012 Feb;109(3):328-44.
The male sling for post-prostatectomy urinary incontinence: a review of contemporary sling designs and outcomes. Welk BK1, Herschorn S.

 


Heeft u nog vragen of bemerkingen in verband met deze onderwerp?
Aarzel dan niet om uw arts te contacteren.
Urologie (route 51) 057 35 72 00, secheelkunde@yperman.net