Wat is een niersteenverbrijzeling?

Nierstenen kunnen aanleiding geven tot hevige pijn. Wie er ooit last van had, vergeet het nooit meer.
Nierstenen ontstaan door kleine kristallen die samenklonteren in de nier. Ze kunnen sterk in omvang of in samenstelling variëren. Wanneer zo’n niersteen zich losmaakt uit de nier, kan er een acute nierkoliek optreden. Meestal is de niersteen klein genoeg om doorheen de urinewegen te passeren. Soms is de niersteen te groot of te grillig van vorm, waardoor hij komt vast te zitten in de urinewegen.
Nierstenen komen frequent voor: naar schatting één op tien mensen krijgt ooit last van nierstenen. Mannen blijken vatbaarder te zijn dan vrouwen. Ongeveer één op duizend mensen moet jaarlijks opgenomen worden in het ziekenhuis omwille van nierstenen.
Mensen met een niersteen lopen een grote kans om nadien opnieuw last te krijgen van een steen. Die kans bedraagt ongeveer 15 % na één jaar en kan oplopen tot 50 % na 5 jaar. Bij patiënten met recidiverende nierstenen zal het risico vooral afhangen van het soort steen en andere risicofactoren.
Daarom proberen we na de acute periode vooral patiënten met een verhoogd risico verder metabool uit te werken om preventief advies te kunnen geven.

 

Het team van dokters staat voor je klaar 

Dr. M. Beysens, Dr. H. Vanbelleghem, Dr. S. Vandewaeter, Dr. K. De Keyzer, Dr. B. Bamelis en Dr. A. Verbrugghe

 

Voorbereiding thuis

 • Eten en drinken
  Je mag op de dag van de procedure niets meer eten, drinken of roken vanaf middernacht. Als je dat toch zou doen, is de kans groot dat de procedure moet worden uitgesteld.
 • Medicatie
  Je arts zal met jou overlopen welke medicatie je nog mag innemen de dag van de procedure. Ook indien je bloedverdunners inneemt, zal de arts dat met jou bekijken.
 • Vervoer van en naar het ziekenhuis
  Je moet er rekening mee houden dat je na de procedure niet zelf met de auto zal mogen rijden gedurende 24 uur. Het is dus belangrijk om iemand te voorzien die je kan brengen en komen halen.
 • Voorbereiding in het ziekenhuis
  Je meldt je de dag van de procedure aan in het ziekenhuis op het afgesproken uur. Stiptheid is belangrijk om de planning van de procedure te kunnen garanderen!
  Enkele aandachtspunten worden nagevraagd en nagekeken door de verpleegkundigen:
  • Ben je nuchter voor de procedure? Dus heb je niet meer gegeten of gedronken sinds middernacht?
  • Voor welke procedure kom je en welke zijde (links of rechts of beide) zal behandeld worden? Dat wordt ook aangeduid met een blauwe sticker.
  • Wat mag je niet dragen tijdens de procedure:
   • Ringen, juwelen, piercings
   • Tandprothesen die uitgedaan kunnen worden
   • Bril, contactlenzen
   • Nagellak en make-up dienen verwijderd te worden.
  • Je zal een operatiehemdje krijgen en de verpleegkundige zal je verdere uitleg geven.

De procedure

Deze procedure zal doorgaan in de operatiezaal. Je gaat liggen op de tafel van het toestel voor niersteenverbrijzeling en met behulp van RX-foto’s of echografie proberen we de steen te lokaliseren. Vervolgens zal er wat water rond jou op de tafel gegoten worden en wordt een waterballon van het toestel tegen je rug geschoven om de schokken door te geven. De intensiteit van de schokken zal geleidelijk aan verhoogd worden om schade aan de nier te voorkomen.

Tijdens deze procedure krijg je een lichte verdoving omdat het erg belangrijk is dat je goed stil blijft liggen. Verder krijg je ook pijnstillende medicatie, zodat je niet te veel last ondervindt.

Deze procedure duurt ongeveer 1 uur.

Na de procedure

Na de procedure ga je even naar de ontwaakzaal en daarna terug naar de kamer. Als je je goed voelt en niet teveel pijn hebt, mag je dezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten.

Je arts zal je een controleafspraak meegeven met nieuwe beeldvorming om te zien of de steen helemaal weg is. Voor patiënten met een grote of een erg harde steen is het vaak nodig om meerdere sessies van niersteenverbrijzeling te doen.

Terug thuis

Je kan nog pijnklachten of kortdurend opnieuw kolieken hebben wanneer de kleine fragmentjes uitgeplast worden. Het is belangrijk dat je daarom goede pijnstillers beschikbaar hebt (die je arts je zal voorschrijven).

Mogelijke complicaties

Aan elke procedure zijn er potentiële complicaties en risico’s verbonden, die niet altijd kunnen voorkomen of voorzien worden. Sommige van deze complicaties hebben te maken met je algemene conditie en/of met de verdoving die je als patiënt ondergaat. De cardiologische voorgeschiedenis van een patiënt kan bijvoorbeeld parten spelen tijdens de ingreep. Preoperatief gebeurt er dan ook een uitgebreide risico-inschatting, om de kans op deze problemen te verkleinen.

Hoewel het hier om een vrij kleine procedure gaat, zijn er toch enkele complicaties mogelijk:

 • De belangrijkste complicatie van niersteenverbrijzeling is een bloeduitstorting in de nier. Dat gebeurt zelden. Dat kan bijna altijd behandeld worden met pijnstilling en dan volgen we het nauw op om zeker te zijn dat het niet erger wordt.
 • In vele gevallen zal in de eerste uren na de procedure wat bloed zichtbaar zijn in de urine.
 • Gezien de steen enkel wordt verbrijzeld, dienen de fragmenten nog uitgeplast te worden. Dat zal in veel gevallen gevoeld kunnen worden. Soms treden ook echte nierkolieken op. Het is daarom belangrijk dat je het advies van de arts betreffende pijnstilling en eventuele andere medicatie goed opvolgt.
 • Zelden kan een infectie van de nier optreden: in geval van koorts dien je dringend contact op te nemen met het ziekenhuis of begeef je je naar spoed.

Neem contact op met het ziekenhuis of je huisarts bij volgende symptomen:

 • Bloed bij de urine is normaal na deze procedure en je moet je hierover dus geen zorgen maken.
 • Bij koorts (>38,5°C) of onhoudbare klachten dien je steeds contact op te nemen met je arts (zo nodig via spoedgevallen).

Heeft u nog vragen of bemerkingen in verband met deze onderwerp?
Aarzel dan niet om uw arts te contacteren.
Dienst nefrologie (route 92) 057 35 71 80, nefrologie@yperman.net 
Urologie (route 51) 057 35 72 00, secheelkunde@yperman.net